ANH HÙNG VÔ LỆ

Bảo kiếm vô tình

Kiếm.
Bảo Kiếm.
Một thanh “bảo kiếm” rốt cục là phúc hay họa.

Là họa do kiếm mà có, hay vốn dĩ kẽ dụng kiếm đã ẩn họa trong số mệnh?

Âu Dã Tử là một đúc kiếm sư nỗi danh từ thời Xuân Thu, những thanh kiếm do ông luyện thành “Trạm Lư”, “Cự Khuyết”, “Thắng Tà”, “Ngư Trường” và “Thần Quân” đều vang danh thiên hạ, ẩn tàng trong nó những ân oán vang động, tỷ như thanh Trạm Lư gây nên trận tương tranh giữa Câu Tiễn, Sở Chiêu Vương và Hạp Lư.

天下无二的干将与他的剑,错综离奇的楚王与“三王墓” - 每日头条

Can Tương và Mạc Tà, là đồ đệ thân của Âu Dã Tử, nghe nói vì để luyện được hai thanh thư hùng song kiếm “Can Tương – Mạc Tà” mà Can Tương phải bỏ mệnh, con trai độc nhất của lão vì để báo thù cho cha mà tự dùng Can Tương dâng thủ cấp, cho tao khách dùng làm kế lừa địch báo thù.

Tiêu đại sư cũng là truyền nhân của Âu Dã Tử, ngày lão luyện thành “Lệ Ngấn Kiếm” đã biết nó mang đến hung khí không cách nào giải tỏa được, chỉ có thể dùng máu của kiếm sư mới có thể khai phong điểm nhãn khiến nó trở lên hoàn mỹ, lão lại không nỡ hủy đi một tuyệt tác như vậy, chỉ còn cách mang nó đi dấu biệt khỏi nhân gian.

Thế nhưng Bảo Kiếm nhất định cũng giống như kỳ nhân, chỉ có thể hủy chứ tuyệt không thể che dấu, nhất định một ngày có thể tỏa sáng khai phong. như Trạm Lư bị chôn vùi dưới bất mấy nghìn năm cuối cùng cũng bị thế giai khai quật.

越王勾踐劍的製造技術現代人甭想(圖)
Trạm Lư kiếm

Lệ Ngấn rốt cục lại cùng Cao Tiệm Phi bước vào giang hồ, để rồi cuối cùng nó được khai phong trong máu của Trác Đông Lai, liệu Trác Đông Lai có phải là hậu nhân của Tiêu đại sư? đó là số mệnh của y? hay là hạo kiếp của Tiêu đại sư? hay là do thanh “Hung Khí Nhân Gian” kia mang đến?

Nếu nó đúng là hạo kiếp của Tiêu đại sư, thì việc để “Lệ Ngấn Kiếm” khai quang trong máu của Trác Đông Lai bởi chính tai con trai mình là Tiêu Lệ Huyết rốt cục đúc thành bảo kiểm để làm gì?

“Bảo Kiếm vô tình, Trang Sinh như mộng”