THUYẾT ANH HÙNG

Mễ Thương Khung – Thành của ta, bại của ta, tất cả là do ngươi.

Trong sự nghiệp của Phương Ứng Khán, người ảnh hưởng nhiều nhất, có thể nói không phải là nghĩa phụ của y – Phương Cự Hiệp, mà chính là Mễ Công Công – Mễ Thương Khung. Con người này, vừa là thuộc hạ, vừa là đồng đảng, vừa là “cao nhân chỉ điểm”, vừa là… Continue reading Mễ Thương Khung – Thành của ta, bại của ta, tất cả là do ngươi.

LỤC TIỂU PHỤNG

Hạt tuyết nào đọng mãi trong tâm…

Kim tịch thị hà niên.   Ngã dục tùy phong quy khứ.   Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ, Cao xứ bất thắng hàn… (1) cao xứ bất thắng hàn… càng lên cao sao có thể không lạnh lẽo. Kiếm thần để mà chi hỡi Tây Môn, kiếm si để được gì hả Xuy Tuyết? Tôi thường… Continue reading Hạt tuyết nào đọng mãi trong tâm…

TRUY MỆNH

Truy Mệnh – Thương tâm sinh bạc tóc

Trích dịch trong :  Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ Chương 55 – Thương Tâm Sinh Bạc Tóc Người dịch : Tuỳ Phong ——o0o——- “Đêm khuya, một tiếng này thở dài, nhân gian hữu tình, trời xanh vô tình, có lẽ, người dễ dàng quên, mộng càng khó tỉnh, vinh hoa phú quý công dã… Continue reading Truy Mệnh – Thương tâm sinh bạc tóc

DIỆP KHAI · TIỂU LÝ PHI ĐAO

Binh Khí Phổ – vị trí còn lại dành cho ai?

Bá Hiểu Sinh. Y có thể là tài tử, là danh sĩ võ lâm, nhưng võ lâm thường không thiếu những tài tử như thế. Y có thể thông minh tuyệt đỉnh, bác học đa văn, quan hệ rộng rãi, nhưng võ lâm tuyệt không thiếu những kẻ sĩ như thế. Y tuy thông minh… Continue reading Binh Khí Phổ – vị trí còn lại dành cho ai?